In de buurt wordt melding gemaakt van rattenoverlast. De commissie wijkpreventie heeft hiervan melding gemaakt bij de gemeente. De gemeente heeft een zorgplicht naar de burgers m.b.t. ratten i.v.m. ziektes. Omdat het waarschijnlijk in onze wijk bruine ratten zijn kan het ook zijn dat het waterschap de zorgplicht heeft (wateronderhoud).

Kijk in deze folder voor meer informatie over de melding van ratten en deze folder over hoe een plaag te voorkomen.

rattenoverlast

­